Legia Warszawa
vs Wisła Kraków
Czas do meczu
Zaloguj się do programu Legiony, podając swój
adres e-mail oraz hasło
Ta strona używa cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
AKCEPTUJĘ

Aktualności

2012-12-20 12:00:00
Karnety

Nowy konkurs legia.com

Autor: E. Kamiński, fot. A. Polak
Czy chcesz obejrzeć wybrany mecz Legii z sektora Silver? Nic prostszego! Wystarczy, że weźmiesz udział w naszym konkursie "Odpowiedz na pytania, wygraj zaproszenie".

Od dzisiaj (20.12) do 4 stycznia o godzinie 12 piłkarze i trenerzy Legii będą zadawali po jednym pytaniu. Będziecie mogli popisać się wiedzą o m.in. o Dicksonie Choto, Danijelu Ljuboi, Miroslavie Radoviciu, Dominiku Furmanie i Danielu Łukasiku. Odpowedzi należy słać na adres konkurswww@legia.pl. Przyjmujemy je w dniu ukazania się pytania do godziny 24.

Odpowiedzi powinny znajdować się w temacie wiadomości e-mail. W treści należy umieścić swoje imię i nazwisko. Maile źle wypełnione nie wezmą udziału w konkursie.

Oczywiście pytania nie ukażą się w dniach świątecznych, czyli 24, 25, 26 grudnia oraz 1 stycznia.

Pierwszych 10 osób, które prawidłowo odpowiedzą na nasze pytanie otrzyma po dwa punkty, pozostałe będą nagradzane jednym "oczkiem". Wyniki zabawy ogłosimy już w nowym roku.

Nagrody w konkursie są bardzo atrakcyjne. Zwycięzca będzie mógł obejrzeć wybrany mecz Legii w rundzie wiosennej z sektora Silver. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma bon o wartości 200 złotych na zakupy w Sklepie Kibica na Pepsi Arenie, a osoba z trzeciego miejsca zgarnie bilet na wybrany mecz na trybunę wschodnią.

Dzisiaj pierwsze pytanie zadał Miroslav Radović.

Życzymy udanej zabawy!

Regulamin konkursu

§ 1 Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa SA („Klub”) z siedzibą w Warszawie (00-449) przy ul. Łazienkowskiej 3.

2. Konkurs polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na 12 pytań.

3. Pytania będą ukazywały się na stronie www.legia.com, od 20 grudnia 2012 roku do 4 stycznia 2013 roku. Pytania nie zostaną opublikowane w dniach 24 grudnia, 25 grudnia, 26 grudnia 2012 roku oraz 1 stycznia 2013 roku.

4. Odpowiedzi należy wysyłać e-mailem na adres konkurswww@legia.pl  Tekst odpowiedzi na pytania konkursowe musi znajdować się w temacie wiadomości e-mail. Inne formy odpowiedzi nie będą brane pod uwagę. W treści maila musi znajdować się imię i nazwisko uczestnika konkursu.

5. O końcowej klasyfikacji decyduje poprawność odpowiedzi. Jako dodatkowe kryterium będzie brany pod uwagę czas udzielonej odpowiedzi.

6. Pierwszych 10 prawidłowych odpowiedzi na każde z pytań będzie nagradzanych dwoma punktami. Za pozostałe odpowiadający otrzymają jeden punkt.

7. W ramach konkursu zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca. Zostanie nim osoba, która uzyska największą liczbę punktów w czasie trwania konkursu, tj. od dnia 20 grudnia 2012 r. do godziny 24:00 dnia 4 stycznia 2013 r.

8. W przypadku uzyskania takiej samej końcowej ilości punktów o pierwszym miejscu decyduje najkrótszy sumaryczny czas przesłania wszystkich prawidłowo udzielonych odpowiedzi przez uczestnika konkursu zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu.

9. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź na jedno pytanie konkursowe. W przypadku kilku różnych odpowiedzi jednego uczestnika na to samo pytanie żadna z nich nie jest brana pod uwagę.

10. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie www.legia.com do dnia 6 stycznia 2013 r.

11. Główną nagrodą w konkursie jest zaproszenie do Silver Club na wybrany mecz rozgrywany na stadionie Legii Warszawa w rundzie wiosennej sezonu 2012/2013.

12. Warunkiem odebrania nagrody jest posiadanie ważnej karty kibica Legii Warszawa. Zwycięzca konkursu może wskazać inną osobę posiadającą ważną kartę kibica Legii Warszawa, której zaproszenie będące nagrodą zostanie przekazane. Odbiór nagrody oznacza akceptacje regulaminów: „Regulamin obiektu sportowego - stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie Obiektu Sportowego”, „Regulamin imprezy masowej organizowanej na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie”, które dostępne są w Punkcie Obsługi Kibica na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie oraz na oficjalnej stronie klubowej www.legia.com.

13. Nagroda nie może zostać zwrócona, ani zamieniona na gotówkę lub inną formę nagrody.

14. Nagroda nie może być wydana osobom: 

a) wobec których zostało wydane przez sad orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art.6 pkt.2 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich, 

b) wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji, 

c) wobec których został wydany obowiązujący klubowy zakaz stadionowy.

15. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy klubu Legia Warszawa SA oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

16. Zmiany niniejszego Regulaminu Klub będzie ogłaszał na oficjalnej stronie internetowej www.legia.com. W innym przypadku zostaną uznane za nieważne.

17. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

18. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

19. Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez organizatora konkursu (Legia Warszawa SA z siedzibą w Warszawie  00-449, ul. Łazienkowska  3) wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu i wydania nagrody zwycięzcy.

2. Uczestnik konkursu zgadza się na publiczne ujawnienie jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w przypadku zwycięstwa w Konkursie. Wymienione dane mogą być podane na stronie www.legia.com wyłącznie w zakresie udziału w niniejszym konkursie.

3. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom.

5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do klubu Legia Warszawa SA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa.Komentarze użytkowników

Komentowanie wymaga zalogowania się do systemu

Legia na YouTube

Legia na Facebooku

Legia na Twitterze

FANSTORE

Cena 176
PLN
Cena 85
PLN
Cena 266
PLN