Legia Warszawa
vs Lechia Gdańsk
Czas do meczu
Ta strona używa cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
AKCEPTUJĘ

Aktualności

2017-07-28 13:00:00
Newsletter

Regulamin Programu Legiony 2017/18

Autor: Legia Warszawa
"Legiony" - to program dla fanów naszego Klubu, z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania. Zapraszamy do zapoznania się z jego regulaminem w sezonie 2017/18.

 I.    ZASADY OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady udziału w programie dla kibiców pod nazwą „Legiony” (dalej: „Program”) w sezonie piłkarskim 2017/2018.

 

2. Organizatorem Programu jest LEGIA WARSZAWA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097402; NIP: 526-17-24-308; kapitał zakładowy: 12.156.000,00 PLN (wpłacony w całości), (dalej: „Organizator”).

 

3. Program podlega przepisom prawa polskiego, postanowieniom niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”) oraz regulaminu serwisu internetowego www.legia.com (dalej: „Regulamin Serwisu”).

 

4. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy osób fizycznych posiadających kartę kibica zgodnie z zasadami określonymi pod adresem http://legia.com/karta-kibica-40  (dalej: „Karta Kibica”).

 

5. Program organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej o adresie legia.com/legiony (dalej: „Strona Programu”).

 

6. Program trwa od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

 

7. Uczestnictwo w Programie odbywa się poprzez udział w meczach (zakup biletu i udział w meczu) z udziałem Legii Warszawa w bieżącym sezonie piłkarskim, za co przyznawane są punkty na zasadach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie Serwisu.

 

8. Celem Programu jest rywalizacja między Uczestnikami, która polega na udziale przez Uczestników w jak największej liczbie meczów rozgrywanych przez Legię Warszawa (dalej także: „Legię”) w bieżącym sezonie piłkarskim.

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

 

9. Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w Programie jest:

 

a/ posiadanie Karty Kibica; 

b/ założenie profilu użytkownika zgodnie z Regulaminem Serwisu; 

c/ uzupełnienie adresu e-mail użytkownika w strefie kibica sytemu biletowego Legii Warszawa chyba, że został on podany podczas zakładania Karty Kibica;

d/ dokonanie rejestracji do Programu przez uczestnika Programu.

 

10. Rejestracja do udziału w Programie polega na skorzystaniu z funkcjonalności profilu użytkownika serwisu internetowego oraz zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.

11. Użytkownik zarejestrowany do Programu staje się jego Uczestnikiem (dalej: „Uczestnik”).

12. W czasie rejestracji Uczestnik może skorzystać z możliwości doliczenia punktów za mecze, w których uczestniczył w bieżącym sezonie piłkarskim, przed przystąpieniem do Programu. W tym celu powinien skorzystać z funkcjonalności udostępnionej przez Organizatora podczas procesu rejestracji.

 

13. Uczestnik przez cały czas trwania Programu ma prawo do wglądu do swoich danych, może je zmieniać lub prosić o ich usunięcie. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać się z Programu.

 

III. PROFIL UCZESTNIKA

 

14. Po rejestracji w Programie profil użytkownika w serwisie staje się jednocześnie profilem Uczestnika w Programie.

 

15. Profile są widoczne dla innych użytkowników, jeśli zaznaczyli oni w profilu odpowiednią opcję. Nie jest to wymagane.

 

16. Uczestnik Programu zamieszczając komentarze w serwisie będzie oznaczony danymi pozwalającymi na identyfikację jego profilu.

 

17. Dane widoczne dla pozostałych Uczestników to: zdjęcie użytkownika, nazwa użytkownika, ranga użytkownika oraz ilość meczów, w których uczestniczył bieżącym sezonie.

 

18. Uczestnik może za pomocą funkcjonalności profilu określić zakres i sposób prezentowania jego danych w profilu, w tym wyłączyć możliwość wyszukiwania jego profilu przez innych Uczestników.

 

IV. PUNKTY

 

19. Punkty przyznawane są za udział na podstawie zakupionego biletu lub karnetu w domowym meczu piłkarskim z udziałem Legii na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3 w Warszawie. Odnotowanie udziału w meczu na Karcie Kibica odbywa się za pomocą systemu bramek ochronnych znajdujących się na terenie obiektów sportowych, na których rozgrywane są mecze. 

 

20. Udział w meczach wyjazdowych oraz w meczach, na które sprzedaży nie będzie prowadził Organizator ze względu na uwarunkowania technologiczne nie będzie premiowany punktami. 

 

21. Organizator przewiduje dwie kategorie meczów: 

 

a/ Mecz zwyczajny; b/ Mecz specjalny

 

22. Organizator Programu dołoży wszelkich starań, aby punkty znalazły się na koncie Uczestnika Programu (w profilu) w terminie do 72 godzin od zakończenia meczu z udziałem Legii Warszawa. Czas oczekiwania może być zmienny od uwarunkowań technologicznych.

 

23. Uczestnik może złożyć reklamację do Punktu Obsługi Kibica w przypadku braku doliczenia punktów w Programie za dany mecz. Reklamacja musi być zgłoszona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty odbycia się danego meczu.

 

24. Punkty przyznawane są w bieżącym sezonie piłkarskim - po jego zakończeniu punkty tracą ważność, a Uczestnik traci zdobytą w danym sezonie rangę.

 

25. Jeżeli w trakcie trwania bieżącej edycji Programu Uczestnik zostanie ukarany zakazem stadionowym na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego w związku z wykroczeniem lub przestępstwem popełnionym w czasie trwania meczu piłkarskiego, utraci on wszystkie punkty zdobyte w ramach Programu.

 

26. Jeżeli w trakcie trwania meczu piłkarskiego Uczestnik zostanie usunięty ze stadionu, na którym mecz ten będzie rozgrywany, Organizator może nie przyznać Uczestnikowi punktów za dany mecz lub odebrać je w sytuacji, gdy zostały już przyznane.

 

V. PUNKTY I RANGI DLA UCZESTNIKÓW NIEPOSIADAJĄCYCH KARNETÓW

 

27. Za udział w meczu Uczestnik nieposiadający karnetu otrzymuje następującą liczbę punktów: 

 

a/ za udział w Meczu zwyczajnym - 10 pkt;

b/ za udział w Meczu specjalnym - wartości inną, niż 10 pkt; wartość ta podana będzie przez Organizatora zawsze przed rozpoczęciem sprzedaży biletów na Mecz specjalny.

 

28. W zależności od liczby zdobytych punktów Uczestnik otrzymuje kolejne stopnie wojskowe:

 

a/ Korpus szeregowych:

- Szeregowy - 10 punktów (1 mecz w sezonie);

- Starszy żołnierz - 30 punktów (3 mecze w sezonie).

 

b/ Korpus podoficerów:

- Kapral - 50 punktów (5 meczów w sezonie);

- Plutonowy - 80 punktów (8 meczów w sezonie);

- Sierżant - 110 punktów (11 meczów w sezonie);

- Chorąży - 140 punktów (14 meczów w sezonie).

 

VI. PUNKTY I RANGI DLA UCZESTNIKÓW POSIADAJĄCYCH KARNETY

 

29. Za udział w meczu Uczestnik posiadający karnet otrzymuje następującą liczbę punktów:

 

a/ za udział w Meczu zwyczajnym - 10 pkt;

b/ za udział w Meczu specjalnym - wartości inną, niż 10 punktów; wartość ta podana będzie przez Organizatora zawsze przed rozpoczęciem sprzedaży biletów na Mecz specjalny.

 

30. W zależności od liczby zdobytych punktów Uczestnik otrzymuje kolejne stopnie oficerskie:

 

a/ Korpus oficerów - oficerowie młodsi:

- Podporucznik - 50 punktów (5 meczów w sezonie);

- Porucznik - 90 punktów (9 meczów w sezonie);

- Kapitan - 130 punktów (13 meczów w sezonie).

 

b/ Korpus oficerów - oficerowie starsi;

- Major - 170 punktów (17 meczów w sezonie);

- Podpułkownik - 210 punktów (21 meczów w sezonie);

- Pułkownik - w sezonie może opuścić maksymalnie 2 mecze; ranga Pułkownika naliczana będzie po zakończeniu sezonu.

 

31. Organizator od nowego sezonu wprowadza nowe rangi dla Uczestników programu Legiony. Nową rangą będzie stopień generalski. 

 

31a. Generałem może zostać osoba, która posiadała stopień pułkownika nieprzerwalnie przez 3 sezony. 

 

31b. W zależności od posiadania rangi Pułkownika przez więcej niż 3 sezony, stopień generalski będzie 

prezentował się następująco:

 - Generał Brygady (*)  - posiadanie stopnia pułkownika nieprzerwalnie przez 3 sezony;

- Generał Dywizji (**) - posiadanie stopnia pułkownika nieprzerwalnie przez 4 sezony;

- Generał Broni (***)  - posiadanie stopnia pułkownika nieprzerwalnie przez 5 sezonów;

- Generał (****) - posiadanie  stopnia pułkownika nieprzerwalnie przez 6 sezonów.

 

32. O specjalnych nagrodach i innych korzyściach wynikających z posiadania stopnia Generała, Organizator będzie informował Uczestników w oddzielnych komunikatach znajdujących się na stronie Klubu: www.legia.com

 

VII. NAGRODY

 

32. Regulamin określający w szczegółowe zasady przyznawania punktów oraz nagród w Programie jest dostępny na Stronie Programu.

 

33. Dla Uczestników, którzy zdobędą określoną liczbę punktów, Organizator przewidział niepowtarzalne i pozbawione wartości materialnej nagrody polegające na uzyskaniu szczególnych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem Legii Warszawa (dalej: „Nagrody).

Są to:

 

1.    Zwiedzanie strefy sportowej z przewodnikiem

2.    Zwiedzanie Muzeum Legii z przewodnikiem 

3.    Autograf zawodnika na przedmiocie dostarczonym przez uczestnika

4.    Zdjęcie z wybranym piłkarzem

5.    Podpisanie życzeń przez wybranego piłkarza

6.    Jednorazowy udział dziecka w treningu Legia Soccer Schools w wybranej lokalizacji 

7.    Zrobienie zdjęcia z poziomu murawy 

8.    Zmiana miejsca na stadionie na 2 wybrane mecze rundy zasadniczej i Pucharu Polski 

9.    Gościnny tekst na Legia.com

10.    Obejrzenie przedmeczowej rozgrzewki z poziomu płyty boiska 

11.    Obejrzenie treningu Legii z przewodnikiem

12.    Obejrzenie meczu z trybuny prasowej i udział w konferencji 

13.    Grupowe spotkanie z dietetykiem pierwszej drużyny albo trenerem przygotowania fizycznego pierwszej drużyny albo członkiem sztabu lekarskiego pierwszej drużyny Legii Warszawa. 

14.    Akredytacja fotograficzna na mecz Legii 

15.    Spotkanie z trenerem Legii  

16.    Obecność w tunelu przed meczem 

17.    Wyprowadzanie przez dziecko Uczestnika Programu piłkarzy na mecz 

18.    Sesja ślubna na stadionie

 

33a. Organizator o nowych nagrodach, które będą możliwe do odebrania za sezon 2017/2018 poinformuje Uczestników w oddzielnym komunikacie na stronie Klubu - www.legia.com . Zmiany w Regulaminie dotyczący dodania nowych nagród nie wpłyną na prawa nabyte przez Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

34. Organizator Programu zastrzega, że niektóre z powyższych nagród, są limitowane lub posiadają inne obostrzenia. Limity oraz obostrzenia przedstawiają się według poniższych specyfikacji:

 

a) Zrobienie zdjęcia z poziomu murawy - nie więcej niż 95 osób w sezonie, z zastrzeżeniem, że: w miesiącach: lipiec, sierpień, październik, grudzień, luty, maj będzie to nie więcej niż 10 osób w danym miesiącu, w miesiącach: wrzesień, listopad, marzec, czerwiec będzie to nie więcej niż 5 osób w danym miesiącu, w miesiącu kwietniu będzie to nie więcej niż 15 osób;

b) Obejrzenie przedmeczowej rozgrzewki z poziomu płyty boiska - nie więcej niż 95 osób w sezonie, z zastrzeżeniem, że: w miesiącach: lipiec, sierpień, październik, grudzień, luty, maj będzie to nie więcej niż 10 osób w danym miesiącu, w miesiącach: wrzesień, listopad, marzec, czerwiec będzie to nie więcej niż 5 osób w danym miesiącu, w miesiącu kwietniu będzie to nie więcej niż 15 osób;

c) Obejrzenie meczu z trybuny prasowej i udział w konferencji -  nie więcej niż 95 osób w sezonie, z zastrzeżeniem, że: w miesiącach: lipiec, sierpień, październik, grudzień, luty, maj będzie to nie więcej niż 10 osób w danym miesiącu, w miesiącach: wrzesień, listopad, marzec, czerwiec będzie to nie więcej niż 5 osób w danym miesiącu, w miesiącu kwietniu będzie to nie więcej niż 15 osób. Możliwość uzyskania nagrody określonej w niniejszym punkcie przysługuje tylko Uczestnikom, którzy najpóźniej w dniu meczu ukończyli 18 rok życia;

d) Akredytacja fotograficzna na mecz Legii - nie więcej niż 95 osób w sezonie, z zastrzeżeniem że: w miesiącach: lipiec, sierpień, październik, grudzień, luty, maj będzie to nie więcej niż 10 osób w danym miesiącu, w miesiącach: wrzesień, listopad, marzec, czerwiec będzie to nie więcej niż 5 osób w danym miesiącu, w miesiącu kwietniu będzie to nie więcej niż 15 osób. Możliwość uzyskania nagrody określonej w niniejszym punkcie przysługuje tylko Uczestnikom, którzy najpóźniej w dniu meczu ukończyli 18 rok życia;

e) Spotkanie z trenerem - nagroda ta jest nielimitowana, jednakże wyboru terminu spotkania z trenerem dokonuje Klub. 

f) Obecność w tunelu przed meczem - nie więcej niż 190 osób w sezonie, z zastrzeżeniem, że w miesiącach: lipiec, sierpień, październik, grudzień, luty, maj będzie to nie więcej niż 20 osób w danym miesiącu, w miesiącach: wrzesień, listopad, marzec, czerwiec będzie to nie więcej niż 10 osób w danym miesiącu, w miesiącu kwietniu będzie to nie więcej niż 30 osób;

g) Wyprowadzanie przez dziecko Uczestnika Programu piłkarzy na mecz - nie więcej niż 57 osób w sezonie, z zastrzeżeniem, że w miesiącach: lipiec, sierpień, październik, grudzień, luty, maj będzie to nie więcej niż 6 osób w danym miesiącu, w miesiącach: wrzesień, listopad, marzec, czerwiec będzie to nie więcej niż 3 osoby w danym miesiącu, w miesiącu kwietniu będzie to nie więcej niż 9 osób. Dziecko nie może mieć mniej niż 6, ani więcej niż 13 lat, a także więcej niż 155cm wzrostu; 

h) Sesja ślubna na stadionie - wyboru tej nagrody mają prawo dokonać tylko Uczestnicy Programu, którzy otrzymali stopień oficerski Pułkownika i jednocześnie nie opuścili żadnego meczu w sezonie;

 

34. W przypadku nagród, wymagających zaangażowania zawodników I drużyny Legii Warszawa, terminy ich realizacji  mogą ulec zmianie, o czym Klub będzie informował Uczestników drogą elektroniczną.

 

35. Uczestnikowi będącemu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub niewykonującemu poleceń osób odpowiedzialnych za realizację danej nagrody może zostać odmówione uzyskanie nagrody.

 

36. Organizator Programu informuje, że wybrana nagroda jest nagrodą indywidulaną Uczestnika. Uczestnik nie może przekazać jej innej osobie, ani zrealizować jej przy udziale osoby towarzyszącej, z wyjątkiem nagrody zastrzeżonej w § 32 pkt 19 Regulaminu, którą Uczestnik może zrealizować przy udziale jednej wskazanej przez niego osoby.

 

37. Organizator Programu informuje, że wybrany termin odbioru nagrody jest tylko terminem preferowanym i może on ulec zmianie. O ewentualnej zmianie terminu odebrania nagrody, Uczestnik zostanie poinformowany w drogą elektroniczną z odpowiednio wcześniejszym wyprzedzeniem.

 

38. Pełen katalog nagród, a także informacje o szczegółowych warunkach ich przyznawania (ranga konieczna do odbioru nagrody, termin w jakim należy dokonać wyboru nagrody, termin realizacji nagrody itp.) określone zostaną na Stronie Programu w zakładce „Nagrody” znajdującej się pod adresem: http://legia.com/legiony oraz będą komunikowane za pośrednictwem profilu Uczestnika lub wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika.

 

39. Nagrody nie są możliwe do nabycia i nie posiadają wartości materialnej.

 

40. 1. Uczestnik, który w poprzedniej edycji Programu uzyskał rangę „Pułkownika” oraz jest posiadaczem karnetu na sezon rozgrywkowy 2017/2018 (dalej: „Uczestnik Zapraszający”), ma prawo zaprosić nieodpłatnie jedną osobę na dowolnie wybrany mecz w sezonie, w rozgrywkach o mistrzostwo Polski organizowanych przez Ekstraklasę S.A. oraz Pucharu Polski organizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej, z zastrzeżeniem, iż osoba towarzysząca do dnia rozegrania tego meczu nie uczestniczyła w żadnym meczu Legii Warszawa rozgrywanym na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3 w Warszawie lub uczestniczyła w nim po raz ostatni przed  dniem 1 lipca 2006 roku (dalej: „Osoba Towarzysząca”). 

2. Wyboru miejsca Osoby Towarzyszącej dokonuje Uczestnik Zapraszający, z zastrzeżeniem, że jest to miejsce na  trybunie, na którą Uczestnik Zapraszający posiada karnet, a przydział  uzależniony jest od dostępności miejsc na danym meczu.

3. Organizator zastrzega, iż osoba wybrana przez Uczestnika Zapraszającego, spełniająca warunki określone w ust. 1 może zostać zaproszona przez Uczestnika Zapraszające go wyłącznie na jeden mecz w sezonie rozgrywkowym 2017/2018.

 

41. Osoba Towarzysząca zobowiązana jest, w celu odbioru biletu, zgłosić się najpóźniej 24 godziny przed meczem do Punktu Obsługi Klienta znajdującego się na stadionie Legii przy ulicy Łazienkowskiej 3 w Warszawie i podać przy odbiorze biletu numer Karty Kibica należącej do Uczestnika Zapraszającego, przedłożyć dokument tożsamości z nr PESEL.

 

40. W przypadku nagród określonych w § 32 pkt. 7, 10, 12, 14, 17, 18 ich realizacja jest możliwa tylko podczas meczów w rozgrywkach o mistrzostwo Polski organizowanych przez Ekstraklasę S.A. oraz Pucharu Polski organizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej.

 

VIII. REKLAMACJE

 

41. Reklamacje dotyczące Programu oraz aktywności z nim związanych należy zgłaszać   na adres e-mail: pok@legia.pl. Reklamacja zawierać powinna opis zdarzenia oraz dane Uczestnika. Reklamacje rozpatruje Organizator Programu w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wpływu reklamacji.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

42. Dane osobowe Uczestników, w zakresie w jakim korzystają z ustawowej ochrony, przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 9 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników będzie LEGIA WARSZAWA S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-449) przy ulicy Łazienkowskiej  3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097402; NIP: 526-17-24-308; kapitał zakładowy: 12.156.000,00 PLN (wpłacony w całości).

 

43. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

44. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na oficjalnej stronie internetowej Legii Warszawa pod adresem www.legia.com.

45. Jeżeli w kolejnych sezonach piłkarskich nie zostanie przedstawiony nowy regulamin, oznacza to, że przepisy niniejszego Regulaminu będą mieć odpowiednie zastosowanie do kolejnych edycji Programu.

 


    Legia Warszawa

Komentarze użytkowników

Komentowanie wymaga zalogowania się do systemu

Brawo Wiktor Cegła, zostały uwzględnione pomysły z wprowadzeniem rangi generalskich. Teraz jeszcze zmiana z zapraszaniem gości na 1-2 mecze niezależnie czy byli juz na Ł3
Wiktor Cegła od kilku miesięcy nie pracuje już w Legii... Obsługa programu mocno kulała. Zobaczymy czy teraz ktoś zajmie się tym na serio.
NPI masz rację, Wiktor nie pracuje w Legii od marca, ale to on był pomysłodawcą Legionów i to z nim w zeszłym roku dyskutowałem co zmienić, aby uatrakcyjnić program Legiony. Pomysł z Generałami, dokładnie taki jak jest wprowadzony do programu był naszym pomysłem, rozmowa była też o programie Rodzinnych Legionów, wprowadzania przez Pułkowników na 1 mecz dowolnej osoby ( nie tylko tej co ne była na Ł3 ). Rozmawialiśmy też o zmianie pewnych nagród i o kontynuacji przekazywania nagród. Wiem Wiktora nie ma, dlatego dobrze, że choć jeden pomysł został wdrożony. Osobiście chciałbym, aby klub ujawnił wszystkim, kto teraz za ten program w klubie odpowiada.
Toudi
Toudi
Podporucznik
2017-07-28 20:06:26
może jednak warto spróbować i wrócić do pomysłu przekazywania nagród dla dzieci. ja swoją nagrodę chętnie oddam. nie zamierzam jej odbierać gdyż uważam że jest to lekceważenie kibiców ze strony klubu w sposobie odbierania nagród. lepiej żeby ich nie było ale jeśli są to może zrobić z nich dobry uczynek.
FrankL
2017-07-29 00:55:52
Toudi: Popieram pomysł przekazywania nagród.
KIBICZGŁOWĄ
Kapral
2018-05-22 13:06:24
Uzyskałem stopień pułkownika 3 razy z rzędu. Niby powinien być generał i co w związku z tym? Będą jakieś profity?
Właśnie zostałem Generałem Brygady. Ciekawe, jakie będą z tego profity i czy będzie to w jakikolwiek sposób uwidocznione na moim profilu?

Legia na YouTube

Legia na Facebooku

Legia na Twitterze

FANSTORE

Cena 89
PLN
Cena 114,50
PLN
Cena 119
PLN