Legia Warszawa
vs Raków Częstochowa
Czas do meczu
Ta strona używa cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
AKCEPTUJĘ

Legiony

Regulamin Programu „LEGIONY” 2015/2016

ZASADY OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym dla kibiców pod nazwą „Legiony” (dalej: „Program”) w sezonie piłkarskim 2015/2016. 

2. Organizatorem Programu jest LEGIA WARSZAWA S. A. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-449) przy ulicy Łazienkowskiej 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097402; NIP: 526-17-24-308; kapitał zakładowy: 12.156.000,00 PLN (wpłacony w całości), (dalej: „Organizator”).

3. Program odbywa się zgodnie z przepisami prawa polskiego, postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”) oraz regulaminem serwisu internetowego www.legia.com (dalej: „Regulamin Serwisu”). 

4. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy uczestników posiadających kartę kibica zgodnie z zasadami określonymi pod adresem http://legia.com/karta-kibica-40  (dalej: „Karta Kibica”).

5. Program organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej legia.com/legiony (dalej: „Strona Programu”).

6. Program trwa od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

7. W Programie obowiązują zasady przyznawania punktów za udział w meczach (zakup biletu i udział w meczu) z udziałem Legii Warszawa w bieżącym sezonie piłkarskim. 

8. Celem Programu jest rywalizacja między uczestnikami, która polega na udziale przez uczestników w jak największej liczbie meczów rozgrywanych przez Legię Warszawa w danym sezonie piłkarskim.

WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

9. Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w Programie jest:
a/ posiadanie Karty Kibica, 
b/ założenie profilu użytkownika zgodnie z Regulaminem Serwisu, 
c/ uzupełnienie adresu email użytkownika w strefie kibica sytemu biletowego Legii Warszawa chyba, że został on podany podczas zakładania Karty Kibica,
d/ dokonanie rejestracji do Programu przez uczestnika Programu.

10. Rejestracja do udziału w Programie polega na skorzystaniu z funkcjonalności profilu użytkownika serwisu oraz zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu. 

11. Użytkownik zarejestrowany do Programu staje się jego uczestnikiem (dalej: „Uczestnik”). 

12. W czasie rejestracji Uczestnik może skorzystać z możliwości doliczenia punktów za mecze, w których uczestniczył w obecnym sezonie piłkarskim, przed przystąpieniem do Programu. W tym celu powinien skorzystać z funkcjonalności udostępnionej przez Organizatora podczas procesu rejestracji. 

13. Uczestnik przez cały czas trwania Programu ma prawo do wglądu do swoich danych, może je zmieniać lub prosić o ich usunięcie. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać się z Programu. 

PROFIL UCZESTNIKA

14. Po rejestracji w Programie profil użytkownika w serwisie staje się jednocześnie profilem Uczestnika w Programie. 

15. Profile są widoczne dla innych użytkowników, jeśli zaznaczyli oni w profilu odpowiednią opcję. Nie jest to wymagane. 

16. Uczestnik Programu zamieszczając komentarze w serwisie będzie oznaczony danymi pozwalającymi na identyfikację jego profilu. 

17. Dane widoczne dla pozostałych Uczestników to: zdjęcie użytkownika, nazwa użytkownika, ranga użytkownika, ilość meczów w aktualnym sezonie. 

18. Uczestnik może za pomocą funkcjonalności profilu określić zakres i sposób prezentowania jego danych w profilu, w tym wyłączyć możliwość wyszukiwania jego profilu przez innych Uczestników. 

PUNKTY 

19. Punkty przyznawane są za udział na podstawie zakupionego biletu lub karnetu w domowym meczu piłkarskim z udziałem Legii na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3 (odnotowanie Karty Kibica przez system bramek ochronnych na obiektach sportowych, gdzie rozgrywane są mecze). 

20. Udział w meczach wyjazdowych oraz w meczach, na które sprzedaży nie będzie prowadziła Legia Warszawa ze względu na uwarunkowania technologiczne nie będzie premiowany punktami. 

21. Organizator przewiduje dwie kategorie meczów: 

a/ Mecz zwyczajny - mecz o wartości 10 punktów.
b/ Mecz specjalny - mecz o wartości innej, niż 10 punktów. Wartość ta podana będzie przez Organizatora zawsze przed rozpoczęciem sprzedaży biletów na mecz specjalny. 
22. Organizator dołoży wszelkich starań, aby punkty znalazły się na koncie Uczestnika Programu (w profilu) w terminie do 72 godzin od zakończenia meczu z udziałem Legii. Czas oczekiwania może być zmienny od uwarunkowań technologicznych. 

23. Punkty przyznawane są w konkretnym sezonie piłkarskim – po jego zakończeniu punkty tracą ważność, a Uczestnik traci zdobytą w danym sezonie rangę. 

24. Jeżeli w trakcie trwania bieżącej edycji Programu Uczestnik zostanie ukarany zakazem stadionowym na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego w związku z wykroczeniem lub przestępstwem popełnionym w czasie trwania meczu piłkarskiego, utraci on wszystkie punkty zdobyte w czasie Programu. 

25. Jeżeli w trakcie trwania meczu piłkarskiego Uczestnik zostanie usunięty ze stadionu, na którym ten mecz będzie rozrywany, Organizator może nie przyznać Uczestnikowi (lub odebrać) punktów za dany mecz. 

PUNKTY I RANGI DLA UCZESTNIKÓW NIEPOSIADAJĄCYCH KARNETÓW

26. Za udział w meczu Uczestnik nieposiadający karnetu otrzymuje następującą liczbę punktów: 

a/ za udział w meczu zwyczajnym – 10 pkt
b/ za udział w meczu specjalnym – wartość ta podana będzie przez Organizatora zawsze przed rozpoczęciem sprzedaży biletów na mecz specjalny.

27. W zależności od liczby zdobytych punktów Uczestnik otrzymuje kolejne stopnie wojskowe:

Korpus szeregowych:
- Szeregowiec – 10 punktów (1 mecz w sezonie)
- Starszy żołnierz – 30 punktów (3 mecze w sezonie)
Korpus podoficerów:
- Kapral – 50 punktów (5 meczów w sezonie)
- Plutonowy – 80 punktów (8 meczów w sezonie)
- Sierżant – 110 punktów (11 meczów w sezonie)
- Chorąży – 140 punktów (14 meczów w sezonie)

PUNKTY I RANGI DLA UCZESTNIKÓW POSIADAJĄCYCH KARNETY

28. Za udział w meczu Uczestnik posiadający karnet otrzymuje następującą liczbę punktów:

a/ za udział w meczu zwyczajnym – 10 pkt
b/ za udział w meczu specjalnym – wartość ta podana będzie przez Organizatora zawsze przed rozpoczęciem sprzedaży biletów na mecz specjalny.

29. W zależności od liczby zdobytych punktów Uczestnik otrzymuje kolejne stopnie oficerskie:

a/ Korpus oficerów – oficerowie młodsi
- Podporucznik – 50 punktów (5 meczów w sezonie)
- Porucznik – 90 punktów (9 meczów w sezonie)
- Kapitan – 130 punktów (13 meczów w sezonie)

b/ Korpus oficerów – oficerowie starsi
- Major – 170 punktów (17 meczów w sezonie)
- Podpułkownik – 210 punktów (21 meczów w sezonie)
- Pułkownik – w sezonie może opuścić maksymalnie 2 mecze; ranga Pułkownika naliczana będzie po zakończeniu sezonu

NAGRODY

30. Regulamin Programu określający w szczególności zasady przyznawania punktów oraz nagród w Programie jest dostępny na Stronie Programu.

31. Dla Uczestników, którzy zdobędą określoną liczbę punktów, Organizator przewidział niepowtarzalne i pozbawione wartości materialnej nagrody polegające na uzyskaniu szczególnych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem Legii Warszawa. Są to następujące nagrody: 

a/ Zdjęcie z wybranym piłkarzem 
b/ Autograf piłkarza na zdjęciu
c/ Indywidualne zwiedzanie strefy sportowej Stadionu z przewodnikiem
d/ Obejrzenie rozgrzewki przedmeczowej z poziomu płyty boiska
e/ Spacer po dachu stadionu z przewodnikiem
f/ Udział w prezentacji strategii i taktyki zespołu organizowanej przez trenera pierwszego zespołu i członków kadry szkoleniowej
g/ Obejrzenie treningu Legii z przewodnikiem 
h/ Ranga użytkownika wyświetlana w komentarzach do artykułów na legia.com 
i/ Zamówienie swojego – i znajomych – robionego z poziomu murawy zdjęcia z meczu 
j/ Obejrzenie meczu ze stanowiska prasowego, udział w konferencji prasowej z możliwością zadania pytania
k/ Napisanie gościnnego tekstu na stronie legia.com

Uwaga! Tekst musi poruszać szeroko pojętą tematykę związaną z Legią Warszawa, a jego maksymalna długość nie może przekraczać 4500 znaków. Redakcja serwisu legia.com zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek redakcyjnych tekstu oraz odmowy publikacji tekstu w przypadku, gdy jego treść narusza dobre imię Klubu, jego piłkarzy, pracowników bądź kibiców.

l/ Akredytacja fotograficzna na mecz Legii 
m/ Wejście na stadion w nocy poza dniem rozgrywania meczu
n/ Obecność w tunelu boiskowym przed meczem
o/ Wyprowadzenie przez dziecko Uczestnika Programu piłkarzy na mecz

32. Pełen katalog nagród, a także informacje o warunkach ich przyznawania (ranga konieczna do odbioru nagrody, termin w jakim należy dokonać wyboru nagrody, termin realizacji nagrody itp.) określone zostaną na Stronie Programu w zakładce „Nagrody” znajdującej się pod adresem: http://legia.com/legiony oraz będą komunikowane za pośrednictwem profilu Uczestnika.

33. Nagrody nie są możliwe do nabycia i nie posiadają wartości materialnej.

34. Uczestnik, który w poprzedniej edycji Programu uzyskał rangę „Pułkownika” oraz jest posiadaczem karnetu na sezon rozgrywkowy 2015/2016, ma prawo zaprosić na każdy mecz w sezonie, na wybrane miejsce dostępne na trybunie, na którą Uczestnik o randze „Pułkownika” posiada karnet (przydział  miejsca uzależniony jest od dostępności miejsc na danym meczu) – nieodpłatnie 1 osobę na dany mecz , która do dnia rozegrania tego meczu nie była na żadnym meczu Legii Warszawa rozgrywanym na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3 lub była po raz ostatni na meczu Legii Warszawa rozgrywanym na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3 przed  dniem 1 lipca 2006 r. Organizator zastrzega, iż osoba wybrana przez Uczestnika o randze „Pułkownika” spełniająca powyższe warunki może być zaproszona przez Uczestnika o randze „Pułkownika” wyłącznie na jeden mecz w danym sezonie.

35. Osoba zaproszona na mecz przez Uczestnika o randze „Pułkownika” zobowiązana jest, w celu odbioru biletu, zgłosić się najpóźniej 24 godziny przed meczem do Punktu Obsługi Klienta znajdującego się na stadionie Legii Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej 3 i podać numer Karty Kibica należącej do zapraszającego go Uczestnika o randze „Pułkownika”, przedłożyć dokument tożsamości z nr PESEL oraz udostępnić wizerunek twarzy.

REKLAMACJE

36. Reklamacje dotyczące Programu oraz aktywności z nim związane mogą być zgłaszane na adres: pok@legia.pl. Reklamacja zawierać powinna opis zdarzenia, dane Uczestnika. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wpływu reklamacji. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

37. Dane osobowe Uczestników, w zakresie w jakim korzystają z ustawowej ochrony, przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 9 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników będzie LEGIA WARSZAWA S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-449) przy ulicy Łazienkowskiej  3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097402; NIP: 526-17-24-308; kapitał zakładowy: 12.156.000,00 PLN (wpłacony w całości).

38. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

39. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na oficjalnej stronie Legii Warszawa pod adresem www.legia.com.

40. Jeżeli w kolejnych sezonach piłkarskich nie zostanie przedstawiony nowy regulamin, oznacza to, że przepisy niniejszego Regulaminu będą mieć zastosowanie do kolejnych edycji Programu.

Legia na YouTube

Legia na Facebooku

Legia na Twitterze

FANSTORE

Cena 89
PLN
Cena 114,50
PLN
Cena 119
PLN