B+R - Nauka - Innowacje - Legia Warszawa
B+R - Nauka - Innowacje

  B+R - Nauka - Innowacje

  R&D - Science - Innovation

  Autor: Legia.com

  Główny sponsor Plus500
  • Udostępnij

  Autor: Legia.com

  NOTE: ENGLISH VERSION BELOW

   

  LEGIA LAB

   

  Głównym celem Centrum Badawczo-Rozwojowego Legia LAB jest wdrażanie osiągnięć nauki do praktyki sportowej i przekładanie ich na lepsze wyniki w odpowiednich obszarach.

  Legia LAB zapewnia naukowe wsparcie procesu szkolenia oraz upowszechnia najbardziej aktualną wiedzę naukową wśród sztabów szkoleniowych i zawodników.

  Filary aktywności Legia LAB to :

  • Badania diagnostyczno-wdrożeniowe obejmujące analizę wydolności fizycznej, sprawności motorycznej, kondycji zdrowotnej i ryzyk urazów
  • Badania przedkontraktowe, przedsezonowe oraz kontrolne ukierunkowane na określenie predyspozycji, potencjału zawodników oraz kontrolę i optymalizację efektów treningowych
  • Testy użytkowe innowacyjnych rozwiązań, które mogą być stosowane w praktyce trenerskiej, rehabilitacyjnej i diagnostycznej
  • Optymalizacja metod i środków treningowych oraz rehabilitacyjnych
  • Upowszechnianie wiedzy podczas konferencji, szkoleń i seminariów
  ZdjęcieZdjęcie

  Jako jednostka badawczo-rozwojowa, Legia LAB prowadzi samodzielnie i we współpracy z partnerami działalność ukierunkowaną na realizację usług o charakterze diagnostyczno-wdrożeniowym oraz projektów o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym.

  Legia LAB jest też partnerem i współtwórcą ważnych międzynarodowych wydarzeń w tym np. Science4Football. Kongres ten skupia uznane grono krajowych i międzynarodowych ekspertów – szkoleniowców, praktyków i naukowców, którzy co roku dzielą się praktyczną wiedzą i branżowymi aktualnościami. Science4Football to także płaszczyzna promocji i rozwoju innowacyjnych rozwiązań, startupów oraz relacji inwestorów i interesariuszy międzynarodowego świata sportu.

   

  ZdjęcieZdjęcie

  Nową siedzibą Legia LAB już niedługo będzie Legia Training Center – najnowocześniejszy w tej części Europy piłkarski ośrodek treningowy przeznaczony dla pierwszej drużyny Legii Warszawa oraz zespołów młodzieżowych Akademii.

  Kierownikiem Legia LAB jest dr Piotr Żmijewski, który posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi w obszarze sportu oraz diagnostyce i analizie zdolności

  wysiłkowej. Jako prelegent jest on regularnie zapraszany do uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach poświęconych innowacyjności w sporcie. Sprawuje też funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego Biology of Sport.

   

  ZdjęcieZdjęcie

  W pracach Legia LAB biorą też udział członkowie sztabu szkoleniowego Legii Warszawa oraz międzynarodowi eksperci. 

  LEGIA LAB W CZASIE KRYZYSU COVID-19

   

  Od połowy marca Legia LAB jest klubową bazą wiedzy w zakresie sportowych zagadnień związanych z wirusem. W tym zakresie współpracujemy z czołowymi europejskimi klubami, które dzielą się z nami doświadczeniami i dobrymi praktykami.

  Materiał Legia LAB przygotowany na przełomie marca i kwietnia stanowił punkt wyjściowy do powołania przez Ekstraklasę SA grupy roboczej ds. wznowienia treningów i rozgrywek.

  Legia LAB zostało także zaproszone do udziału w medycznej grupie eksperckiej COVID-19 w ramach European Club Association.

  Legia LAB umożliwia innym klubom i zainteresowanym podmiotom dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami. Poniżej znajdują się linki do wybranych opracowań z bazy Legia LAB i Biology of Sport.

   

  PRZYKŁADOWE ANKIETY DLA KLUBÓW EKSTRAKLASY

   

  Wersja polska:

  Wersja hiszpańska:

  Wersja angielska:

  Legia LAB W MEDIACH

   

  O tym jak wyglądały zastosowane przez Legia LAB procedury wsparcia piłkarzy i sztabu w czasie pandemii Koronawirusa, w jaki sposób izolacja może wpłynąć na przygotowanie techniczno-motoryczne sportowców oraz czy w najbliższej przyszłości uda się powrócić do treningów grupowych oraz meczów, można dowiedzieć się z relacji mediów, w których głos ekspercki zabrał dr Piotr Żmijewski.

   

  ENGLISH VERSION

  LEGIA LAB

   

  The main goal of the Legia LAB Research and Development Center is to implement science achievements into sports practice and convert them into better results in relevant areas.

  Legia LAB provides scientific support for the training process and share the up-to-date scientific knowledge among coaches, team staff and players.

  Main scope of Legia LAB activities:

   

  • Diagnostic tests including analysis of physical capacity, motor fitness, health condition and risk of injury
  • Pre-contract, pre-season tests and monitoring aimed at determining the predispositions, and potential of players as well as controlling and optimizing training effects
  •  Testing innovative solutions that can be used in coaching, physiotherapy and diagnostic  practice
  • Optimization of training and physiotherapy methods and measures
  • Disseminate the evidence-based knowledge during conferences, trainings and seminars

   

  As a research and development center, Legia LAB independently and in cooperation with partners is conducting activities while focusing on the implementation of diagnostic and services as well as on projects with commercialization potential.

  Legia LAB is also a partner and co-creator of important international events for example Science4Football, in which recognized group of national and international experts - trainers, practitioners and scientists who share practical knowledge and industry news every year - is participating.  Science4Football is also a platform for the promotion and development of innovative solutions, startups and relations of investors of the international world of sport.

  Legia Training Center -  the state of the art football training center will soon be the new home of Legia LAB.

  The head of Legia LAB is Piotr Żmijewski PhD, experienced in managing research projects in the field of sport as well as diagnostics and analysis of exercise capacity. As a speaker, he is regularly invited to participate in national and international events dedicated to sport innovation, and is the editor-in-chief of the well-known scientific journal Biology of Sport.

  Members of Legia Warsaw's training staff and international experts are also participating in the Legia Lab development.

   

  LEGIA LAB DURING COVID-19 PANDEMIC

   

  Since mid-March, Legia LAB is a knowledge base in the field of sports issues related to the virus. In this regard, we cooperate with top European football clubs and share experiences and good practices.
  Legia LAB material prepared at the end of March, beginning of April was the starting point for the Ekstraklasa SA to set up a working group to create a plan for clubs to restore training and competition.
  Legia LAB was also invited to participate in the COVID-19 medical expert group as part of the European Club Association.

  Legia LAB is sharing knowledge and best practices. Below you can find links to selected studies from Legia LAB and Biology of Sport.


  Within the most relevant papers, there is the review on medical recommendations for home football training during the COVID-19 pandemic prepared by sports scientists and medical doctors: Cristiano Eirale (Paris Saint Germain FC), Giannicola Bisciotti, (Aspetar Sports and Orthopedics Hospital- Doha, Qatar), Alessandro Corsini (Internazionale Milano FC) and collaborators and published in Biology of Sport.

   

  Eirale C, Bisciotti G, Corsini A et al. Medical recommendations for home-confined footballers’ training during the COVID-19 pandemic: from evidence to practical application. Biol Sport. 2020; 37(2):203–207.

   

  Corsini A, Bisciotti GN, Eirale C, et al. Br J Sports Med. doi:10.1136/bjsports-2020-102306

   

  Muñoz MD, Meyer T. Infectious diseases and football – lessons not only from COVID-19, Sci Med Football. 2020;4(2):85-86, DOI: 10.1080/24733938.2020.1749422

   

  Hull JH, Loosemore MH, Schwellnus M. Respiratory health in athletes: facing the COVID-19 challenge. Lancet Respir Med 2020; DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30175-2

   

  Toresdahl BG, Asif IM. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Considerations for the Competitive Athlete. Sports health 2020; DOI: 10.1177/1941738120918876

   

  Udostępnij
  16razyMistrz Polski
  20razyPuchar Polski
  5razySuperpuchar Polski
  pobierz oficjalną aplikację klubu
  App StoreGoogle PlayApp Gallery
  © Legia Warszawa S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.