Plus500
Ogłoszenie o pracę: Menedżer ds. Sprzedaży B2B

Ogłoszenie o pracę: Menedżer ds. Sprzedaży B2B

Legia Warszawa S.A. największa i najbardziej dynamiczna polska marka w branży piłkarskiej i sportowej, zaprasza do swojego zespołu komercyjnego ambitną i kreatywną osobę, która będzie odpowiadać za sprzedaż w segmencie B2B.

Główny sponsor Plus500
  • Udostępnij

Legia Warszawa, największa i najbardziej dynamiczna polska marka w branży piłkarskiej i sportowej, zaprasza do swojego zespołu komercyjnego ambitną i kreatywną osobę, która będzie odpowiadać za sprzedaż w segmencie B2B, a w szczególności za:

• pozyskiwanie sponsorów i partnerów,

• przygotowywanie ofert współpracy,

• opracowywanie nieszablonowych pomysłów w zakresie sprzedaży – pakietów sponsorskich, dedykowanych ofert, niestandardowych form reklamowych;

• utrzymywanie relacji biznesowych z aktualnymi partnerami,

• udział w kreowaniu produkcji z zakresu content marketingu oraz pozyskiwanie dla nich partnerów,

• realizację planów sprzedażowych.

 

Od kandydata/kandydatki oczekujemy:

• doświadczenia w sprzedaży B2B (doświadczenie w branży sportowej będzie dodatkowym atutem), • kreatywnego sposobu myślenia,

• umiejętności tworzenia prezentacji i ofert reklamowych,

• znajomości zagadnień związanych z reklamą internetową,

• wysokich umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej,

• bardzo dobrej organizacji pracy, inicjatywy i samodzielność w wykonywanych obowiązkach.

 

Zakres obowiązków

 • budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z aktualnymi klientami,

• pozyskiwanie nowych klientów,

• realizacja planów sprzedażowych,

• prezentowanie oferty i dbałość o wizerunek Klubu,

• uczestnictwo w roli wsparcia na spotkaniach handlowych,

• planowanie rozwoju monetyzacji produktów online,

• rekomendowanie kierunków rozwoju produktów skierowanych do sektora klientów biznesowych.

 

 Oferujemy :

• pracę w firmie o bardzo rozpoznawalnej marce na polskim rynku,

• możliwość zdobycia unikatowego doświadczenia w biznesie piłkarskim,

• dostęp do benefitów w postaci karty Multisport oraz opieki medycznej,

• formę współpracy na zasadzie B2B.

Aplikacje oraz wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

CV oraz list motywacyjny w języku polskim lub angielskim prosimy składać do 28.10.2022 na adres:

rekrutacja.hr@legia.pl

 

CV oraz list motywacyjny w języku polskim lub angielskim prosimy składać do 28.10.2022 na adres:

rekrutacja.hr@legia.pl

 

Poniżej klauzula do odesłania przez osobę chcącą uczestniczyć w rekrutacji:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Poniżej klauzula do odesłania przez osobę chcącą uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach

 

Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez Legię Warszawa S.A. także na potrzeby PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACYJNYCH, załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Legię Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

 

Ochrona danych osobowych

 

Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie („Legia”), niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy, oznacza WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych) konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.

Każdą z powyższych zgód (zgodę z punktu 1 i punktu 2) mogą Państwo z łatwością cofnąć w dowolnym momencie. Aby to zrobić mogą Państwo wysłać e-mail na daneosobowe@Legia.pl lub list na adres: Legia Warszawa S.A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (o ile wyrażą na to Państwo zgodę) i w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia. Więcej informacji znajdziesz poniżej.

 

Klauzula Informacyjna

 

Niniejsza klauzula informacyjna została przygotowana w związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOGĄ SIĘ PAŃSTWO Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie („Legia” lub „My”).

Nasze dane kontaktowe: Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, e-mail: daneosobowe@legia.pl.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?Legia będzie przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych w następujących celach:

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się Państwo ubiegają – w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Legii wynikający z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa pracy) i to, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się Państwo ubiegają – w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy), a w zakresie danych osobowych podanych przez Państwa fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych) konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.

KOMU BĘDZIEMY UJAWNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Będziemy ujawniać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie personelowi Legii oraz podmiotom, które świadczą nam usługi, w tym dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line, ogłoszeniodawcom, doradcom zewnętrznym Legia, podmiotom świadczącym usługi niszczenia czy archiwizacji dokumentów, dostawcom usług HR.

CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY LUB DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane dla celów rekrutacji do momentu zakończenia się procesu rekrutacyjnego, a w zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody nie dłużej niż do momentu jej cofnięcia.

W zakresie, w jakim Państwa dane będą przetwarzane dla celów związanych z ustalaniem lub dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami, Państwa dane mogą być przez nas przechowywane do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń.

CZY PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH? JAKIE INNE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU?

Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację: Gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Przysługują Państwu także następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii;

prawo żądania sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia Państwa niekompletnych danych osobowych;

prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych;

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

w przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy - prawo do żądania przeniesienia Państwa danych, w tym prawo do otrzymania od Legii w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze) danych osobowych dotyczących Państwa, które nam Państwo dostarczyli, oraz prawo do żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Legii, o ile jest to technicznie możliwe.

w zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić mogą Państwo wysłać e-mail na daneosobowe@Legia.pl lub list na adres: Legia Warszawa S.A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu, za pośrednictwem emaila: daneosobowe@Legia.pl.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia ochrony danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Państwa kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym.

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, podanie danych żądanych przez Legię jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Państwa kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym.

Pozostałe dane podają Państwo dobrowolnie.

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Państwa wpływało.

Udostępnij
16razyMistrz Polski
19razyPuchar Polski
4razySuperpuchar Polski
pobierz oficjalną aplikację klubu
App StoreGoogle PlayApp Gallery
© Legia Warszawa S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.