Oświadczenie Legii Warszawa / Statement of Legia Warsaw - Legia Warszawa
Plus500
Oświadczenie Legii Warszawa / Statement of Legia Warsaw

Oświadczenie Legii Warszawa / Statement of Legia Warsaw

Treść oświadczenia poniżej / English version below. Please scroll down.

Autor: Legia Warszawa

Fot. LW

Główny sponsor Plus500
  • Udostępnij

Autor: Legia Warszawa

Fot. LW

Treść oświadczenia poniżej / English version below. Please scroll down.

 

Zgodnie z regułami UEFA oraz prawem powszechnym Aston Villa F.C. jako gospodarz wraz z miejscowymi służbami odpowiada za zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa: na stadionie oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Przed meczem z Aston Villą F.C. podkreślaliśmy, że bierzemy odpowiedzialność jedynie za te osoby, które wejdą na sektor gości na podstawie przekazanych nam biletów. Żaden klub nie może odpowiadać za zachowanie niezidentyfikowanych osób, nieposiadających wejściówek na mecz.


Nasi pracownicy pojawili się w Birmingham wcześniej, niż jest to powszechnie przyjęte i byli w bieżącym kontakcie z angielskim klubem, UEFA oraz lokalną policją. Wielokrotnie tłumaczyliśmy stronie brytyjskiej co należy zrobić, by na obiekcie oraz poza nim było bezpiecznie. W oficjalnych odpowiedziach brytyjska policja zapewniała nas, że jest świadoma potencjalnych zagrożeń. Niestety wskutek działań i zaniechań klubu Aston Villa F.C doszło wczoraj do eskalacji negatywnych wydarzeń. Nie przyjmując naszych konstruktywnych uwag i sugestii to gospodarze ponoszą pełną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. 

 

Przedstawiciele angielskiego klubu kilkukrotnie złamali regulamin UEFA - najpierw odmawiając przyznania wynikającej z regulaminu liczby 2 100 biletów (5% pojemności stadionu), a następnie zmieniając wcześniejsze ustalenia dotyczące przyznania 1700 wejściówek i zmniejszając ostatecznie ich liczbę do 890. Działania te doprowadziły do eskalacji napięcia.

 

Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na emocje wynikające z faktu poniesienia wysokich kosztów związanych z podróżą i zakwaterowaniem w Anglii przez dużą liczbę osób tak z Polski, jaki i zamieszkałych w Wielkiej Brytanii, które zadeklarowaly chec obecności na stadionie w następstwie porozumienia miedzyklubowego z dnia 21 wrzesnia. Służby brytyjskie - co naturalne - miały o tym fakcie pełną wiedzę. Respektując odpowiedzialność gospodarzy za bezpieczeństwo, my lojalnie komunikowaliśmy brytyjskie ograniczenia w naszych oświadczeniach klubowych.  

 

Ze względu na brak możliwości autoryzacji i weryfikacji odbiorców biletów Legia Warszawa zwróciła je do klubu gospodarzy. Stanowczo podkreślamy, że żadna z zatrzymanych przez policję osób nie posiadała wejściówki na czwartkowy mecz. Dlatego też protestujemy przeciwko obarczaniu Legii Warszawa odpowiedzialnością za czwartkowe wydarzenia na terenie miasta Birmingham.  

 

Od wielu lat podczas meczów rozgrywanych na stadionie Legii Warszawa kibice gości oraz przedstawiciele oficjalnych delegacji przyjmowani są w sposób bezpieczny. Wielokrotnie podkreślano nasz profesjonalizm i zaangażowanie w zakresie opieki nad fanami drużyn przyjezdnych, o czym przekonali się w obecnym sezonie m.in. przedstawiciele Aston Villi F.C, Zrinjskiego Mostar czy FK Austrii Wiedeń.

 

Jako klub zawsze będziemy przestrzegać najwyższych standardów, zgodnie z regulaminem UEFA. Takiego samego postępowania oczekujemy od przedstawicieli innych klubów. Jesteśmy gotowi i otwarci na dalsze przedstawienie organom UEFA dowodów dot. zachowania i pracy policji brytyjskiej oraz klubu Aston Villa F.C. 

 

- - - - -

 

Statement of Legia Warsaw

 

In compliance with UEFA regulations and public law, Aston Villa F.C., as the host club, along with local authorities, has a responsibility to ensure an adequate level of security both inside the stadium and in its immediate surroundings. Prior to our match against Aston Villa F.C., we have consistently maintained that our responsibility extends only to individuals entering the visitors' sector with tickets distributed by us. No club should be held accountable for the actions of unidentified individuals without tickets for the match.

 

Our staff arrived in Birmingham earlier than usual and maintained continuous communication with the English club, UEFA, and the local police. We repeatedly informed the British counterparts about necessary measures for the security of the venue and its vicinity. Despite this, the British police, in their official responses, only acknowledged the potential risks without implementing our suggestions. Regrettably, due to the actions and inactions of Aston Villa F.C., adverse incidents occurred yesterday. By disregarding our constructive feedback, the host club bears full responsibility for the situation.

 

Aston Villa F.C. breached UEFA regulations multiple times - initially by not allocating the required 2,100 tickets (5% of the stadium's capacity), then reducing the agreed 1,700 tickets to just 890. Such decisions contributed to the escalation of tensions.

 

We have repeatedly highlighted the emotional impact on numerous individuals from Poland and the UK who, despite incurring high travel and accommodation costs, were denied tickets, contrary to the inter-club agreement of 21 September. The host club and the British authorities were fully aware of these circumstances. Respecting the host's responsibility for security, we consistently communicated the British restrictions through our club channels.

 

Due to the inability to authenticate and distribute tickets effectively, Legia Warsaw returned the tickets to the host club. We emphasize that none of the individuals detained by the police had tickets for yesterday's match. Therefore, we strongly object to Legia Warsaw being blamed for Thursday's incidents in Birmingham.

 

For years, visiting supporters and official delegations have been safely accommodated during matches at Legia Warsaw's stadium. Our commitment to ensuring the safety of visiting team fans has been consistently recognized, as experienced by representatives from Aston Villa F.C., Zrinjski Mostar, and FK Austria Vienna this season.

 

As a club, we are committed to upholding the highest standards in line with UEFA regulations. We expect reciprocal conduct from other club representatives. We remain prepared to present further evidence to UEFA regarding the actions of the British Police and Aston Villa F.C.

 

For further information, please contact:

 

Bartosz Zasławski

Legia Warsaw Media Officer

e-mail: bartosz.zaslawski@legia.pl 
tel: +48 881 964 230 

Udostępnij

Autor

Legia Warszawa

16razyMistrz Polski
20razyPuchar Polski
5razySuperpuchar Polski
pobierz oficjalną aplikację klubu
App StoreGoogle PlayApp Gallery
© Legia Warszawa S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.